Blog archief

Gazonvoeding

Voldoende voeding gedurende het jaar is belangrijk voor een mooi gazon. Een veel voorkomende fout is het niet of niet op tijd geven van voldoende voeding. Men gaat er vaak vanuit dat bij de aanleg van de graszoden het aanbrengen

Geplaatst in Geen categorie

Gras verticuteren

Verticuteren van het gras. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Maar wat is verticuteren precies? Waarom is het verstandig om het gras te verticuteren? Kan ik het met de hand doen of moet het machinaal gebeuren? En wanneer

Geplaatst in Geen categorie

Insectenbestrijding bij uw gazon

In een goed gazon komt heel veel bodemleven voor. Allerlei organismen zorgen ervoor dat de grond open blijft en het organisch materiaal zal verteren. U moet proberen dit zoveel mogelijk te stimuleren, want daardoor houdt u de bodem gezond en

Geplaatst in Geen categorie

Hoe kun je het gazon tegen mollen beschermen?

Mollen in de tuin zijn nauwelijks te voorkomen. De enige effectieve methode is het ingraven van kippengaas in de grond. Een vriendelijker methode is het planten van keizerskroonbollen. Hier hebben de mollen namelijk een hekel aan.

Geplaatst in Geen categorie

Mijn tuin is te nat, wat kan ik doen?

Als u voortdurend een drassige tuin hebt betekent dit dat de bodemgesteldheid het water slecht doorlaat. Hier moet u iets aan doen. U kunt b.v. turfstrooisel strooien en door de grond werken. Turfstrooisel neemt veel water op en houdt dit

Geplaatst in Geen categorie

Onkruidbestrijding en mosbestrijding

Een gazon is gevoelig voor onkruid. Met name een oud gazon. Onkruiden komen namelijk voort uit zaden die via de wind neerdalen op het gras. Als de omstandigheden gunstig zijn kiemen ze. Met name paardebloemen, klaver en madeliefje komen vaak

Geplaatst in Geen categorie

Veldbeemdgras

Veldbeemdgras (Poa pratensis) is een plant uit de grassenfamilie (Poaceae) die veel gebruikt wordt voor de inzaai van gazon- en sportvelden. Het wordt ook in grasmengsels voor voederdoeleinden gebruikt, maar is in Duitsland voor dit doel veel belangrijker dan in

Geplaatst in Geen categorie

Struisgras

Gewoon struisgras (Agrostis capillaris, synoniem: Agrostis tenuis) is een vaste plant uit de grassenfamilie (Poaceae). In het wild groeit gewoon struisgras niet alleen op vochtige plekken, maar ook in weilanden, in wegbermen en in het bos. Ook komt het voor

Geplaatst in Geen categorie

Roodzwenkgras

Roodzwenkgras (Festuca rubra) is een vaste plant, die behoort tot de grassenfamilie (Gramineae oftewel Poaceae: beide namen zijn toegestaan). Gewoon roodzwenkgras en “roodzwenkgras met fijne uitlopers” worden veel gebruikt voor de aanleg van gazons. Roodzwenkgras kan goed tegen schaduw en

Geplaatst in Geen categorie

Engelse raaigras

Engels raaigras (Lolium perenne) is een dichte zoden-vormende, vaste plant uit de grassenfamilie (Poaceae).Engels raaigras komt zowel van nature als uitgezaaid in Nederland voor. Nederland ligt in het genencentrum van Engels raaigras. Nederlandse kweekbedrijven hebben talloze rassen gecreëerd. Het is

Geplaatst in Geen categorie

In het Archief